Invitasjon til årsmøte i Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunneierforening. Årsmøtet vil i år bli avholdt:

Torsdag 30. mars 2017 klokken 18 på Lakselv hotell

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (innen 16. mars).

Alle medlemmer med betalt medlemskontingent kan stemme på årsmøtet.

Medlemmer kan la seg representere ved fullmakt.

Ved gradert stemmegivning stemmes det etter andel i henhold til vedtektene. Sameier kan stemme ved gradert stemmegivning, forutsatt at det foreligger et flertallsvedtak som utpeker hvem som stemmer på vegne av sameiet. Et flertallsvedtak innebærer at over 50 % av sameiets representanter har signert flertallsvedtaket.

Lakselv grunneierforening vil stå for servering av mat, kaffe og kake.

På vegne av et samlet styre i Lakselv grunneierforening ønsker jeg hjertelig velkommen!

Nils Pettersen
Styreleder
Lakselv grunneierforening