Stillingsutlysning – fiskeoppsyn

Lakselv grunneierforening har siden 1951 forpaktet og drevet Lakselva i Porsanger kommune. Lakselv ønsker å utvide og forbedre oppsynet av Lakselva. I dette arbeidet søker vi nå etter rette personer i stilling som:

Fiskeoppsyn

Arbeidsoppgaver:
Fiskeoppsynet vil ha daglig kontakt med fiskere langs Lakselva. Fiskeoppsynet vil ha ansvar for å sørge for at fiskeregler følges, og ha daglig oppsyn med elva. Jobben vil kombineres med enkle tilretteleggingstiltak og andre tilsynsoppgaver langs elva. Fiskeoppsynet rapporterer til daglig leder. Arbeid utenom ”vanlig kontortid” må påregnes.

Det søkes etter et oppsyn med gode kommunikasjonsevner, interesse for natur og friluftsliv og relevant erfaring eller kurs i oppsynsarbeid. Du må beherske språk med minimum engelsk muntlig i tillegg til norsk.

Vi kan tilby:
Et spennende tiukers engasjement som fiskeoppsyn i ett av Norges fremste og mest populære laksevassdrag, og mulighet til forlengelse i kommende sesonger.

Oppsynet er ansatt i vanlig full stilling med 37,5 timers arbeidsuke. Lønn etter avtale.

Du bør inneha:
Kurs i naturoppsyn
Gode formidlingsevner
Språkforståelse (muntlig norsk og engelsk som minimum)
Førerkort og egen bil

I tillegg ønsker vi at søkeren har fylt 20 år

Søknadsfrist: 20. april 2017.
Send en kortfattet søknad med CV til:
post@lakselva.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Lakselv grunneierforening ved daglig leder på telefon 941 78 428.