Møt to av våre oppsyn

Ida og Krister kommer til å være ansatt som oppsyn i Lakselva i 2017, og vil sammen med det frivillige oppsynet være å se langs elva i løpet av sesongen. De vil også være med på andre arbeidsoppgaver, som rydding og andre forefallende tilretteleggingsoppgaver langs vassdraget.


Ida kommer Hedmark, og holder nå på med sin mastergrad i biologi ved Universitetet i Tromsø. Fra før har hun fullført bachelorgrad i utmarksforvaltning. Ida beskriver seg selv om en lidenskapelig naturbruker, og en ivrig fisker, jeger og fotograf.


Krister kommer fra Sogn og Fjordane, og har også en bachelor i utmarksforvaltning samt et årsstudium i naturoppsyn på CV’en. Krister beskriver seg selv som en lidenskapelig laksefisker, og ser frem til en sommer her oppe i nord.

Vi ønsker Ida og Krister velkommen til Lakselva, og ser frem til å samarbeide med de i sommer. Vi håper også at flest mulig av våre fiskere får møte de i løpet av sommeren!