Oppdatering på fiskeregler og fiskekortpriser

I styremøte 15. januar behandlet Lakselv grunneierforening fiskeregler og fiskekortpriser for kommende sesong.

Endring i fiskeregler
Styret besluttet å gjøre et par endringer på fiskereglene. Sesongkvoten har de siste årene vært på fire laks over 80 centimeter, hvorav to kan være hunnlaks. Den totale kvoten videreføres, men man fjerner regelen om at man kun kan ta en stor hunnlaks før 15. juli.

Styret har også sett seg nødt til å stramme inn på utstyrsbegrensningene i sjøørretfisket som foregår 1. – 15. september. I tillegg til de eksisterende utstyrsreglene, er det nå innført et tilleggspunkt hvor det påpekes at man kun kan fiske med enhåndsstang, med maksimal stangklasse #7.

De fullstendige fiskereglene kan dere lese ved å trykke her.

Endring i fiskekortpriser
Som vi påpekte i pressemeldingen vi publiserte 20. desember, har vi fått en kraftig økning i forpaktningsavgiften til FeFo de siste årene. I et forsøk på å dekke inn deler av denne avgiftsøkningen har styret i Lakselv grunneierforening i første rekke besluttet å øke døgnkortprisene i tre perioder. Styret besluttet i andre rekke å ikke øke sesongkortprisene for lokalbefolkningen, selv om vi er klart presset på økonomi av FeFo.

Dere vil finne de oppdaterte fiskekortprisene ved å trykke her.