Årsmøteinnkalling

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunneierforening. Årsmøtet vil i år bli avholdt:

Torsdag 22. mars 2018 klokken 18 på Lakselv hotell

– Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (innen 8. mars)
– Alle medlemmer med betalt medlemskontingent kan stemme på årsmøtet.
– Medlemmer kan la seg representere ved fullmakt.

Ved gradert stemmegivning stemmes det etter andel i henhold til vedtektene. Sameier kan stemme ved gradert stemmegivning, forutsatt at det foreligger et flertallsvedtak som utpeker hvem som stemmer på vegne av sameiet. Et flertallsvedtak innebærer at over 50 % av sameiets representanter har signert flertallsvedtaket.

Lakselv grunneierforening vil stå for servering av mat, kaffe og kake.

Et samlet styre i Lakselv grunneierforening ønsker hjertelig velkommen!