Kortsalget 1. mars

Som åpenbart veldig mange hadde fått med seg, åpnet kortsalget i Lakselva for 2018 i kveld 1. mars klokken 18. Fra og med kortsalget åpnet opplevde vi og mange med oss at systemet gikk utrolig sakte. Mange opplevde også at de hadde funnet kort de ønsket, for deretter å bli kastet ut fra systemet. Noen fant igjen kortene sine tross i dette, og fikk fullført handelen, mens andre ikke var så like heldig. Andre igjen opplevde at de ikke i det hele tatt kom inn på systemet.

Vi har en begrenset mengde kort til salgs, så det er naturlig at ikke alle får ønskene sine oppfylt, men det er allikevel veldig uheldig at dere opplever at systemet ikke fungere som det skal. Det er også uheldig at systemet generelt ikke er i stand til å takle pågangen i så stor grad som det skjedde i kveld. Selv om vi kan forvente en viss grad av forsinkelse, har vi allikevel en forventning om at systemet skal fungere langt bedre enn hva som var tilfellet i kveld.

Som dere sikkert vet, leier vi kortsalgstjenesten av Inatur, og rent teknisk er det ikke noe vi får gjort med disse opplevelsene, annet enn å beklage til dere som har blitt både stresset og skuffet i løpet av kvelden. Samtidig opplever vi i Lakselva at vi mister både troverdighet og tillit når dette skjer med våre kunder, og vi kommer naturligvis til å følge dette opp med Inatur.

Som sagt tidligere, beklager vi for ulempene dette har medført, og ønsker dere som har fått sikret fiskekort velkommen til nok en sesong i Lakselva!