Stillingsutlysning – fiskeoppsyn

Lakselv grunneierforening har siden 1951 forvaltet Lakselva i Porsanger kommune. I dette arbeidet søker vi nå etter rett person i stillingen som:

Fiskeoppsyn

Arbeidsoppgaver:
Fiskeoppsynet vil ha daglig kontakt med fiskere langs Lakselva. Fiskeoppsynet vil ha ansvar for å sørge for at fiskeregler følges og ha daglig oppsyn med elva. Fiskeoppsynet rapporterer til daglig leder. Arbeid utenom ”vanlig kontortid” må påregnes, så søkeren må være fleksible i forhold til arbeidstid.

Det søkes etter et oppsyn med gode kommunikasjonsevner, interesse for natur og friluftsliv og relevant erfaring eller kurs i oppsynsarbeid. Du må beherske språk med minimum engelsk muntlig i tillegg til norsk. Jobben vil kombineres med enkle tilretteleggingstiltak og andre tilsynsoppgaver langs elva.

Vi kan tilby:
Et spennende tiukers engasjement som fiskeoppsyn i ett av Norges fremste og mest populære laksevassdrag, med ønskelig tiltredelse i uke 25.

Oppsynet er ansatt i vanlig full stilling med 37,5 timers arbeidsuke. Lønn etter avtale.

Du bør inneha:

  • Kurs i naturoppsyn
  • Gode formidlingsevner
  • Språkforståelse (muntlig norsk og engelsk som minimum)
  • Førerkort klasse B

I tillegg ønsker vi at søkeren har fylt 20 år

Søknadsfrist: 25. april 2018.
Send en kortfattet søknad med CV til:
post@lakselva.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Lakselv grunneierforening ved daglig leder på telefon 941 78 428.