Lakselva og nærområdet

Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok. Gjennomsnittsvekta i Lakselva har de siste årene ligget på cirka 6,1 kilo, og de største laksene har vært godt over 20 kilo. Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo. Fra august er elva også en god sjøørretelv. Lengre opp i vassdraget er det gode muligheter for fiske etter ørret og stor harr.

Foruten godt fiske tilbyr Lakselva og Lakselvdalen flott natur. Lakselvdalen blir ofte karakterisert som en arktisk oase, og det er tydelig å se hvorfor.

Lakselva er seksjonert opp i forskjellige soner. Disse sonene har et begrenset antall fiskekort, noe som bidrar til å begrense fiskepresset på elva. I tillegg selges det sesongkort til bygdas innbyggere. Lakselva tilbyr mange gode fiskeplasser, og det er nok til alle, det oppleves derfor at fisketrykket sjeldent er særlig stort.

Om nærområdet

Porsanger kommune ligger midt i Finnmark. Kommunesenteret Lakselv, er Finnmarks fjerde største handelssenter, og Porsanger kommune er Norges tredje største kommune i utstrekning. Porsanger kommune er på 4 874 km2, og med et innbyggertall på cirka 4 000, betyr det at man har en drøye kvadratkilometer per person. Opprinnelsen til navnet Porsanger kommer fra planten Pors eller det samiske ordet borsi som betyr strøm. Den andre delen av navnet, angr, betyr fjord.

Porsanger strekker seg fra vidde til hav og er virkelig et Finnmark i miniatyr. Porsanger har midnattssol fra rundt 20. mai til helt på tampen av juli, og laksefiske foregår i den tida i fullt dagslys, døgnet rundt. Mørketid har man også, og den starter rundt 20. november, og varer til midten av januar.

Hovednæringene i Porsanger kommune er tjenesteyting, forsvarstjenester, reindrift og en stadig voksende reiselivsnæring. Foruten godt fiske, byr Porsanger på storslått, særegen og variert natur. Gode rypeterreng, multebærmyrer så langt øyet kan se, og et innlandsfiske etter ørret som få kommuner kan konkurrere med gjør mye med livskvaliteten til innbyggerne, og er viktig del av det lokale særpreget.

Lakselv har sin egen flyplass, Banak, og det går daglige avganger til og fra Tromsø, i tillegg til direkterute til Oslo på sommerstid. Det er uproblematisk å komme seg til Lakselv, selv om man må via Tromsø. En kort stopp med flybytte er alt som skal til, og etter en drøy halvtimes flytur fra Tromsø lander man i Lakselv.