Isfiske

Øvrevann og Vuollajohka har en blandet fiskebestand. Østlige fiskearter som abbor, gjedde og lake er tilstede sammen med harr, ørret og røye. Øvrevann og Vuollajohka er en del av Lakselvvassdraget, og tilbyr variert fiske etter disse artene.

IMG_20120226_150441

Lakselva er en av Norges beste lakseelver, noe vi også ønsker at skal være situasjonen i fremtiden. Vi ber derfor deg som fisker å være ditt ansvar bevisst og desinfisere fiskeutstyret ditt før fisket tar til. Det er påbudt for alle fiskere som har brukt redskap utenfor Finnmarks grenser å gjøre dette, og fiskekortet er ikke gyldig uten godkjent attest på at desinfisering er gjennomført.

Desinfisering og fiskekort fås kjøpt hos Skoganvarre Turistsenter.