Gjenutsettingskonkurransen

Gjenutsettingskonkurransen har vært veldig viktig for å øke fokuset på gjenutsetting i Lakselva. Alle med en interesse for laksefiske, det være lokale, tilreisende, rettighetshavere, lokalt næringsliv og andre, er avhengig av en sunn og bærekraftig gytebestand for å opprettholde sin aktivitet. For oss som sitter og forvalter laksen i Lakselva er det hyggelig at fiskerne har blitt så ivrig til og gjenutsette fisk, og vårt bidrag tilbake er denne gjenutsettingskonkurranse. Dette er på en måte våre måte og gi noe tilbake på. Konkurransen fortsetter også i 2017, og vi håper på minst like mange bidrag som tidligere.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette bidraget stakk i 2013 av med hovedpremien, en reise for en person til Island for å fiske laks i en uke. Premien er sponset av Bergen Aktiv.

I de åtte årene som konkurransen nå har pågått (2008 – 2016) har det blitt gjenutsatt cirka 30 tonn med laks. 2013 var et foreløpig rekordår med tanke på gjenutsetting, hvor det målt i vekt ble gjenutsatt totalt 42 % av all laksen som ble fanget. Andelen gjenutsatt laks er et svært viktig bidrag for å opprettholde gytebestanden og for å nå elvas gytebestandsmål. Sender du inn bilde i en av de to kategoriene er du med i trekningen av flotte premier og sesongkort for Lakselva påfølgende sesong. Konkurransen gjelder hele Lakselva, uavhengig av om fisken gjenutsettes på «privat» eller «åpen» grunn. Vi oppfordrer dere også til å følge linkene inn på hjemmesidene til våre bidragsytere. De bidrar med flotte premier, og hvis vi kan generere litt ekstra trafikk og handel for disse vil det være gledelig for alle parter.

Det kan sendes inn bilder i to klasser:

  1. Gjenutsatt storlaks (over 80 cm, uavhengig av kjønn etter 15. juli)
  2. Gjenutsatt stor hunnlaks (over 80 cm., før 15. juli)

Som dere ser er det to forskjellig kategorier i år som tidligere. Dette er gjort i et håp om at fiskerne verner flere av de tidligvandrende laksene.

Send inn ditt bilde til post@lakselva.no sammen med fiskekortnummeret ditt eller eiendommen du har fisket på, hvilken klasse du deltar i og hvilken sone fisken ble gjenutsatt i. Innsendte bidrag kan bli brukt av Lakselv grunneierforening i reklame, brosjyrer og artikler med mindre innsenderen motsetter seg det.