Fiskekort

Priser døgnkort 2018:

Sone/Zone 1 – 3:

• 01.6 – 23.6     500,- (300,-)
• 24.6 – 30.6     900,- (600,-)
• 01.7 – 10.7     1050,- (600,-)
• 11.7 – 20.8     1300,- (650,-)
• 21.8 – 30.8     1100,-  (600,-)

Sone 4/Zone 4:
• 06.6 – 23.6     500,-  (300,-)
• 24.6 – 14.7     850,-  (600,-)
• 15.7 – 15.8     900,- (600,-)
• 16.8 – 30.8     650,- (400,-)

Sone 5/Zone 5:
• 01.6 – 30.8     180,- (100,-)

Sjøsone/Sea zone:
• 01.6 – 30.8     120,- (100,-)

Sjøørretsone/sea trout zone (september):

• 01.9 – 14.9     350,- (200,-)

*Priser for personer fast bosatt i Finnmark i parentes

Regler for forhåndsreservering av døgnkort:

1. All omsetning av forhåndsreserverte døgnkort skjer via daglig leder, og navn på grunneier (i henhold til § 4 av Lakselv grunneierforenings vedtekter) og fiskere må oppgis ved bestilling. Ved reservering av kort skal det oppgis navn, adresse og kontaktinformasjon til hver unike fisker.

2. Fiskekort kan ikke videreselges.

3. Man kan maks reservere to døgnkort per eiendom per døgn.

4. Fiskerne aksepterer en rotering på sonene. Dette vil kunne innebære at man ikke får alle døgn i samme sone.

5. Alle forespørsler om forhåndsreserverte kort må være daglig leder i hende 2 uker før annonsert åpning av kortsalg på internett. Forhåndsreserverte kort må være betalt innen det ordinære kortsalget åpner på internett. Betales ikke fakturaen, slettes kortene og blir gjort tilgjengelig på internett.

6. Kun grunneiere med åpen grunn får tilbud om forhåndskjøp av fiskekort.

7. Er det høyere etterspørsel enn tilgjengelig kort, vil det bli foretatt en fordeling mellom de ulike fiskerne. Dette blir gjort administrativt av daglig leder i Lakselv grunneierforening for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av tilgjengelige fiskekort.

8. Det må til enhver tid være 50 % ledige kort i de ulike sonene når kortsalget åpner på annonsert dato.

Disse reglene gjelder også for registrerte reiselivsbedrifter i Porsanger.

Priser sesongkort

For å kjøpe sesongkort i Lakselva må man enten være registrert med folkeregistrert adresse i Porsanger eller man må være registrert som grunneier til Lakselva i henhold til Lakselv grunneierforenings vedtekter.

Sesongkort bosatt i Porsanger: 2500,-

Grunneiere som stiller sin grunn til disposisjon for Lakselv grunneierforenings kortsalgsstrekninger har tilgang til rabatterte sesongkort for seg selv, ektefelle, barn, svigerbarn og søsken.